opinie.positor.pl

spam

Kultura korespondencji email

Poczta elektroniczna jest coraz częściej stosowana w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami, co więcej często bywa, że to podstawowe lub jedynie źródło komunikacji firmy z potencjalnymi klientami. Z pewnej strony patrząc, jeśli firma działa na internetowym polu eksploatacji to kontakt email jest…