opinie.positor.pl

zapobieganie zachorowaniom

Skutki koronawirusa

O tym jakie koronawirus będzie miał skutki dla gospodarki i w ogóle dla społeczeństwa, będzie można pogadać po opanowaniu epidemii. Ale już dziś możemy kilka faktów odnotować. Podkreślę to słowo: „faktów”, nie mówię tu o spekulacjach. Otóż, na pewno są…