opinie.positor.pl

zmiana nawyków

Wypromuj się

Pandemia zmieniła nasze życie. I to na tylu obszarach, że trudno wszystkie opisać, bez gruntownej analizy. Przede wszystkim ograniczyliśmy kontakty, nie tylko towarzyskie. Ci, którzy mają taką możliwość od wielu miesięcy pracują w domach na tzw. home office. Pozostali starają…